Експерт-Капітал

ШАНОВНИЙ ДЕПОНЕНТЕ!

     Депозитарна установа Приватне акціонерне товариство «Експерт-Капітал» (код ЄДРПОУ 36174922) повідомляє, що 07.03.2017 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, було прийняте рішення № 148, яким зокрема був затверджений Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України. Внаслідок прийняття вказаного рішення депозитарні установи повинні здійснити дії щодо приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених депонентами до набрання чинності цим рішенням, у відповідність до цього рішення.

У зв’язку з цим Приватне акціонерне товариство «Експерт-Капітал» доводить до вашого відома інформацію про необхідність внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з нашим товариством, а також в анкетах рахунку в цінних паперах.

Для внесення змін до договорів та в анкетах пропонуємо звертатися за адресою товариства: 87534, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, 11, з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.). Особа, відповідальна за внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах та в анкетах рахунку в цінних паперах – провідний спеціаліст депозитарного управління Левченко Світлана Олександрівна.

Також внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах та в анкетах рахунку в цінних паперах можливе шляхом обміну листами. Для цього Вам необхідно заповнити та підписати додаткову угоду до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (2 примірника), анкету рахунку в цінних паперах та розпорядження про внесення змін до анкети і надіслати документи на адресу товариства. Проекти вказаних документів розміщені на веб-сайті товариства: http://expert-capital.com.ua.

 Довідки за телефоном: +38 (0629) 37-13-32.

 

 Начальник управління

з депозитарної діяльності

ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ»                                                                                                       Т.С.Нестеренко

 

НАШІ ПОСЛУГИ

 • Біржі
  • Брокерские операции
  • Услуги депозитарного учреждения;
  • подготовка документов для НКЦБФР и других государственных органов;
  • заключение договоров с депозитарными учреждениями, депозитариями.
  • открытие и ведение счетов в ценных бумагах;
  • учет прав собственности и ответственное хранение ЦБ;