Документы

Лицензии и разрешения

 Свидетельство о государственной регистрации предприятия
 
 Лицензия на осуществление брокерской деятельности с ЦБ  
 Лицензия на осуществление депозитарной деятельности депозитарного учреждения

Звітність акціонерного товариства

Річні звіти:

Особлива інформація:

 • про зміну власників 10% та більш акцій емітента (від 03.03.2012 р.).
 • про зміну складу посадових осіб емітента (від 04.04.2012 р.).
 • річна інформація емітента за 2011 рік.
 • річна інформація емітента за 2012 рік. 
 • річна інформація емітента за 2013 рік
 • аудиторський висновок 2013 рік
 • про зміну складу посадових осіб емітента (від 10.04.2015 р.).
 • річна інформація емітента за 2014 рік
 • аудиторський висновок за 2014 рік
 • річна інформація емітента за 2015 рік
 • аудиторський висновок за 2015 рік
 • примітки до окремої фінансової звітності ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ" за 2015 рік
 • зміна складу посадових осіб емітента (від 20.04.2016 р.)
 • річна інформація емітента за 2016 рік
 • аудиторський висновок за 2016 рік
 • примітки до окремої фінансової звітності ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ" за 2016 рік
 • зміна складу посадових осіб емітента (06.07.2017 р.)
 • Аудиторський звіт за 2017 р.
 • Річна фінансова звітність 2017р.
 • Річна фінансова звітність 2018 р.
 • Аудиторський звіт за 2018 р.
 • Рiчний звiт за 2018 р.
 •