Документи для депонентів фізичних осіб

Примірник Договору на обслуговування рахунку в цінних паперах

Примірник додаткової угоди до договору на обслуговування рахунку в цінних паперах

Анкета рахунку в цінних паперах

Заява на відкриття рахунку в цінних паперах

Картка зразків підписів розпорядників рахунку фізичної особи

Довідка про здійснення особою підприємницької діяльності

Опитувальник для фізичної особи

Розпорядження на виконання інформаційних операцій

Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах

Розпорядження на виконання облікових операцій

Розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах

Перелік та вартість послуг (тарифи)-для фізичних осіб